voorhetraamGlas zorgt voor een prettige woonomgeving, het laat licht door en beschermt ons tegen de weersinvloeden. In woningen worden steeds meer en grotere afmetingen glas toegepast. Maar de toepassing van glas in uw woning mag niet ten koste gaan van uw persoonlijke veiligheid of de beveiliging van uw woning en bezit.

Gewoon glas
Bij gewoon glas ontstaan bij breuk gevaarlijke scherven en openingen in het glas. Dit breukgedrag kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel zoals diepe snijwonden. Een veilige woonomgeving verandert dan plotseling in een onveilige woonomgeving. Het kiezen voor veiligeheidsglas biedt hier de oplossing. Bij veiligheidsglas ontstaan, bij breuk, géén gevaarlijke scherven en is er dus geen kans op ernstig lichamelijk letsel.

Ook is gewoon glas voor een inbreker geen belemmering uw woning te betreden. Door te kiezen voor beveiligingsglas worden zowel u als uw kostbare eigendommen beschermd tegen inbraak en vandalisme.