In het algemeen geeft een fabrikant tien jaar garantie op isolerend dubbelglas en HR++ beglazing. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd.

Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode zal gekeken moeten worden waardoor het defect is ontstaan.
Dit kan zijn door:
– een productiefout,
– een plaatsingfout of
– onvoldoende onderhoud.

Productiefout in de beglazing
Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant een nieuwe ruit leveren aan de glaszetter of het montagebedrijf inclusief de vaste vergoeding voor herplaatsingkosten. Dit is ook vooraf aangegeven in de garantievoorwaarden. In veel gevallen is deze vergoeding niet kostendekkend. De extra kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf komen voor uw rekening. Belangrijk is wel dat dit van te voren is vastgelegd in de overeenkomst en/of garantiebepalingen.

Plaatsingsfout
Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen tien jaar defect raakt, is diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan komen dan voor zijn rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen
Wanneer er onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade, bent u verantwoordelijk voor alle kosten.

Als u interesse heeft in deze verlenging, neem dan even contact met ons op.